top of page
CSR.jpg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Airios geloven we in een gezond en duurzaam binnenklimaat voor met name woonhuizen en we willen graag dat huiseigenaren de huidige energietransitie bereiken door onze oplossingen te gebruiken; deze zijn toekomstbestendig en scoren hoog op het gebied van ventilatie en energie-efficiëntie.

Onze grootste bijdrage aan een duurzame samenleving bestaat uit de ontwikkeling en verkoop van onze producten, die gebruikt worden om state-of-the-art-klimaatregelingen te creëren.  We streven ernaar om producten te maken die energie-efficiënter zijn. We focussen ons op de ontwikkeling van volledig elektrische oplossingen voor duurzaamheid, energiebesparing en de mogelijkheid om duurzaam gegeneerde energie te gebruiken. In al onze bedrijfsprocessen houden we rekening met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten.

De nadruk ligt voor ons op het comfort en de gezondheid van de bewoners.

Airios sustainability
shutterstock_1663090036.jpg

Wat doet Airios als het gaat om duurzaamheid?

Airios is zich bewust van de impact die de productie heeft op onze planeet. Door de productie van elektronica dragen onze producten bij aan klimaatverandering. We vinden dat het onze verantwoordelijkheid is om hier op te letten.

Duurzaamheidsvisie

We streven ernaar om de negatieve effecten van de samenstelling van onze producten tot een minimum te beperken en stimuleren de positieve effecten. Dit standpunt geldt ook voor onze volledige interne bedrijfsuitvoering. Wij willen onze medewerkers en leveranciers inspireren en hen bewust maken van de mogelijkheden om zo ‘groen’ mogelijk te werken. Het is onze ambitie om onze voetafdruk op het milieu tot een minimum te beperken.

Afvalscheiding

We willen een duurzame organisatie zijn, wat inhoudt dat we ons afval zo veel mogelijk gescheiden houden en afvoeren. We verzamelen onze batterijen en accu’s gescheiden conform Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s. Afgedankte elektronica/producten worden gedemonteerd en de materialen worden gescheiden afgevoerd. Ook het afval in het kantoor wordt gescheiden en waar mogelijk door een tweede partij gerecycled.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor ons is het zeer belangrijk om werkgelegenheid te creëren en te behouden. Als het commercieel haalbaar is, kiezen we ervoor om lokale mensen in dienst te nemen. Airios biedt mogelijkheden voor mensen die onder de Wajong-wet vallen of een migratieachtergrond hebben. We werken actief met beschermde werkplaatsen, hebben een energiebewust pand met zonnepanelen en streven ernaar dit beleid nog verder uit te breiden.

Een goed duurzaamheidsbeleid kan alleen werken als het door alle medewerkers wordt ondersteund. Om interne steun voor dit duurzaamheidsbeleid te creëren, worden de medewerkers op de hoogte gehouden van nieuws op dit gebied. Duurzaamheid wordt tijdens ondernemingsbrede bijeenkomsten besproken. Naast het goed informeren van medewerkers, willen we ook dat zij ideeën voor het duurzaamheidsbeleid bijdragen; zowel intern als extern. We gebruiken de kennis van medewerkers. Dit betreft zowel hun kennis op basis van de dagelijkse werkzaamheden als de kennis die ze in hun loopbaan hebben vergaard. We besteden hier zelfs nog meer aandacht aan door medewerkers te vragen na te denken over wat zij nodig hebben om duurzaamheid beter te kunnen integreren in hun dagelijkse werkzaamheden.

Energiebeleid in het pand

De (frisse) luchtcirculatie, inclusief verwarming en koeling, werkt automatisch en wordt voor het hele pand vanuit één plaats geregeld. We gebruiken groene energie via onze energieleverancier.

Papierverbruik

Airios gebruikt alleen papier met een FSC-keurmerk. We proberen zoveel mogelijk digitaal te doen.

Bedrijfstuin Airios Van Helvoirt Groenprojecten .jpg

 

Bedrijfstuin

Airios kwam op het idee om rondom het kantoor een bedrijfstuin aan te leggen.

Naast het beplantingsconcept zijn op de galerijen sedumstroken aangebracht. Er wordt daar geirrigeerd omdat er van nature weinig tot geen regen valt.

De sedum op de galerijen geeft van binnenuit een visueel aantrekkelijk beeld omdat deze overloopt naar de grond waar de bedrijfstuin zich bevindt.

Onze locatie langs de A2 heeft ons de mogelijkheid gegeven om onze inzet voor duurzaamheid visueel weer te geven door de galerijen te vergroenen. Wij geloven dat een duurzame toekomst mogelijk is, en we zijn toegewijd aan het bieden van innovatieve oplossingen die deze werkelijkheid maken.

 

Sluit je vandaag nog bij ons aan en word onderdeel van een duurzamere wereld.

Bedrijfstuin Airios Van Helvoirt Groenprojecten .jpg

Vind je plek bij Airios

Waar voel jij je op je gemak? Onderzoek onze mogelijkheden om te zien hoe jij je eigen comfortzone kunt creëren.

bottom of page