top of page
sustain.jpg

Wij zijn elke dag op duurzame missie

Onze producten dragen bij aan een schoon en comfortabel binnenklimaat. Tegelijkertijd beseffen we ons dat we als producent wel degelijk bijdragen aan klimaatverandering. Want wie produceert, die vervuilt. Hier zijn we ons dagelijks van bewust en we lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden. Daarom loopt duurzaam denken als een groene draad door heel onze organisatie. We streven ernaar om de negatieve effecten in de samenstelling van onze producten te minimaliseren en de positieve effecten te stimuleren.

Onze duurzame ambities krijgen vorm door de volgende speerpunten:

Airios and sustainability

Duurzame state-of-the-art-klimaatbeheersing

Het kan altijd energiezuiniger. Met die gedachte staan wij dagelijks op. En elke dag bouwen we verder aan onze state-of-the-art klimaatbeheersing. Een oplossing die maximaal comfort biedt met minimale lasten. Daarmee dragen we bij aan een duurzame samenleving die klaar is voor de toekomst. 

De energietransitie kracht bijzetten

Wij richten ons op de ontwikkeling van oplossingen die energie besparen en opgewekte energie benutten. We zijn ervan overtuigd dat wij hiermee de energietransitie kunnen helpen versnellen, samen met huis- en gebouweigenaren. Dankzij onze toekomstbestendige oplossingen scoren de gebouwen/huizen hoog op ventilatieprestaties en energie-efficiëntie.

Een duurzaam zaadje planten

Met ons streven naar een duurzame wereld willen we ook een zaadje planten bij onze leveranciers en andere partners. We willen ze inspireren om, net als wij, hun bedrijfsvoering groen in te richten. Want ja, we zijn een commercieel bedrijf, maar onze échte winst is een toekomstbestendige wereld. Een plek waar mens en flora & fauna zich comfortabel voelen.

Scherp op de werkvloer

Als duurzame organisatie zijn we scherp op alles binnen onze eigen bedrijfsvoering. Tot in de kleinste details. Enkele voorbeelden:

  • Afval scheiden en hergebruiken: We scheiden zoveel als mogelijk ons afval. Zo zamelen we batterijen in volgens batterijrichtlijn 2006/66/EG en demonteren we afgedankte elektronicaproducten. De materialen voeren we gescheiden af. Ook op kantoor wordt het afval gescheiden en waar mogelijk gerecycled.

 

  • Lokaal denken: We benutten zoveel mogelijk arbeidskrachten die woonachtig zijn in onze omgeving. In onze lokale ambitie betrekken we ook sociale werkplaatsen en krijgen mensen met een Wajong en een migratieachtergrond alle kansen.

 

  • Energiebeleid in het gebouw: Onze luchtcirculatie, verwarming en koeling werkt automatisch en wordt aangestuurd vanuit één plek. Vanzelfsprekend gebruiken we alleen groene energie, opgewekt met onze eigen zonnepanelen.

 

  • Papierloos kantoor: Onze kantoorwerkzaamheden richten we zo digitaal mogelijk in. En mocht het toch nodig zijn, gebruiken we alleen papier met het duurzame FSC-keurmerk.

Tot slot: werken aan een duurzaam collectief

Een goed duurzaamheidsbeleid werkt alleen als we er collectief werk van maken. Daarom besteden we bij Airios veel aandacht aan het creëren van intern draagvlak. We bespreken het thema duurzaamheid tijdens plenaire bijeenkomsten en inspireren collega’s om mee inhoud te geven aan ons groene beleid. Met hun technische kennis en innovatiekracht kunnen we samen een wereld van verschil maken.

bottom of page