top of page

Ventileren

Residential ventilation

Een gezond en comfortabel binnenklimaat in energiezuinige huizen vereist slim ontworpen ventilatiesystemen. Met ventilatieregelingen die zijn ontworpen door Airios helpen we onze klanten met het ontwikkelen van de beste oplossingen om luchtvochtigheid, CO2-niveaus, VOC's, allergenen enz. op de meest energiezuinige manier te beheren. Onze regelingen zijn ontworpen voor allerlei soorten binnen- en buitenklimaat - van Italië tot Noorwegen - en voldoen altijd aan de plaatselijke voorschriften.

Oplossingen:

Producten

Data klein 07.jpg

VMD-02RPS66-2/S78-2

HEAT RECOVERY UNIT

HEAT RECOVERY UNIT PCB FOR VENTILATION SYSTEMS
VMD-02RMS37-Front-vrij_edited.png

VMD-02RMS37

HEAT RECOVERY UNIT

EBM SCROLL FAN SUPPORT
 
Data klein 16.jpg

VMZ-02V02

ZONING PCB

VALVESCONTROL FOR ZONING
 

Zoneringsoplossingen

Onze nieuwe regelklep voor zonering (VMZ-02V02) biedt een aantal voordelen, zoals meer gerichte ventilatie in de woon- en/of slaapzone. Deze is energiezuiniger, vermindert het lawaai en zorgt voor een gezond binnenklimaat op de plaats waar het op dat moment nodig is.

 

De lucht wordt tussen de woon- en slaapzone verdeeld op basis van de gemeten CO2-concentraties. De CO2-concentraties geven aan waar de luchtkwaliteit in het huis is verminderd. Dit zorgt voor gerichte ventilatie. In veel gevallen betekent dit dat er 's nachts meer ventilatie in de slaapzone is en minder in de woonzone en overdag omgekeerd.

 

Onze zonering PCB ondersteunt een 12V- of 24V-stappenmotor met een max. vermogen van 4W. Deze is bedoeld voor een unipolaire stappenmotor met 4 wikkelingen.

Zoning solutions

If you would like to receive more information please contact us.

Uitlaat- en toevoersystemen

Afzuigventilatiesystemen werken door drukverlaging in het gebouw. Door de druk van de binnenlucht te verlagen tot onder de druk van de buitenlucht, wordt de binnenlucht aan het huis onttrokken terwijl compensatielucht infiltreert via lekken in de gebouwschil en via daarvoor bestemde, passieve ventilatieopeningen.

 

Afzuigventilatiesystemen zijn het meest geschikt voor koude klimaten. In klimaten met warme, vochtige zomers kan door drukverlaging vochtige lucht in de holtes van de muren terechtkomen, waar het kan condenseren en schade door vocht kan veroorzaken. De systemen zijn relatief eenvoudig en goedkoop te installeren. Meestal bestaat een afzuigventilatiesysteem uit een enkele ventilator die is aangesloten op een centraal, enkel afzuigpunt in het huis.

 

Bij voorkeur wordt de ventilator aangesloten op kanalen van verschillende kamers (vooral kamers waar vaak vervuilende stoffen vrijkomen, zoals badkamers). Verstelbare, passieve ventilatieopeningen kunnen in ramen of muren worden bevestigd om frisse lucht binnen te laten in plaats van te vertrouwen op lekken in de gebouwschil. Passieve ventilatieopeningen kunnen echter ineffectief zijn, omdat er grotere drukverschillen nodig zijn dan die door de ventilator worden opgewekt om ze goed te kunnen laten werken.

 

Lampventilatie voor afzuigventilator, geïnstalleerd in de badkamer die continu wordt gebruikt, is een afzuigventilatiesysteem in de eenvoudigste vorm.

 

 Toevoerventilatiesystemen werken door drukverhoging in het gebouw. Ze gebruiken een ventilator om buitenlucht in het gebouw te blazen, terwijl lucht uit het gebouw lekt via gaten in de buitenschil, kanalen voor bad- en afzuigkapventilatoren en bewust aangebrachte ventilatieopeningen.

   

Net als afvoerventilatiesystemen zijn toevoerventilatiesystemen relatief eenvoudig en goedkoop te installeren. Een normaal systeem heeft een ventilator en een kanaalsysteem die verse lucht in meestal één kamer - maar bij voorkeur meerdere kamers - brengen waar de bewoners het meest verblijven (bijvoorbeeld slaapkamers, woonkamer, keuken). Dit systeem kan ook verstelbare raam- of muurventilatieopeningen in andere kamers hebben.

   

Met toevoerventilatiesystemen kan de lucht die het huis binnenkomt beter worden geregeld dan met afvoerventilatiesystemen. Door de druk in het huis te verhogen, houden deze systemen het binnendringen van vervuilende stoffen van buitenaf tegen en voorkomen ze tochtvlagen van verbrandingsgassen via open haarden en apparaten. Ze zorgen er ook voor dat de lucht die het huis binnenkomt wordt gefilterd om pollen en stof te verwijderen of om vocht te ontnemen.

  

Net als afvoerventilatiesystemen temperen of verwijderen toevoerventilatiesystemen geen vocht uit de lucht voordat de lucht het huis binnenkomt. Daardoor kunnen ze tot hogere verwarmings- en koelingskosten leiden in vergelijking met ventilatiesystemen met energieterugwinning. Omdat de lucht het huis op verschillende plaatsen binnenkomt, moet de buitenlucht vóór levering mogelijk gemengd worden met de binnenlucht om koude luchtstromen in de winter te vermijden.

Exhaust and supply systems
Balanced and recovery systems

Gebalanceerde en terugwinningssystemen

Als gebalanceerde ventilatiesystemen op de juiste manier zijn ontworpen en geïnstalleerd, bestaat er geen drukverhoging of -verlaging in het huis. In plaats daarvan voeren ze ongeveer gelijke hoeveelheden verse buitenlucht en vervuilde binnenlucht in en uit. Een gebalanceerd ventilatiesysteem heeft meestal twee ventilatoren en twee kanaalsystemen. Dit vergemakkelijkt de goede verdeling van verse lucht door de toevoer- en afvoeropeningen op de juiste locaties te plaatsen.

 

Een typisch gebalanceerd ventilatiesysteem is ontworpen om frisse lucht aan te voeren in slaapkamers en gemeenschappelijke ruimten waar mensen de meeste tijd doorbrengen. Het zuigt ook lucht af uit kamers waar vocht en vervuiling het vaakst voorkomen, zoals de keuken, badkamer of de ruimte met de wasmachine.

 

Net als toevoer- en afvoerventilatiesystemen temperen of verwijderen gebalanceerde ventilatiesystemen geen vocht uit de lucht voordat de lucht het huis binnenkomt. Ze gebruiken echter wel filters om stof en pollen uit de buitenlucht te verwijderen voordat deze het huis binnenkomen.

 

Net als bij toevoerventilatiesystemen kan het nodig zijn om de buitenlucht vóór levering te mengen met de binnenlucht om koude luchtstromen in de winter te voorkomen. Dit kan tot hogere verwarmings- en koelingskosten leiden.

 

Ventilatiesystemen met energieterugwinning kosten meestal meer om te installeren dan andere ventilatiesystemen. Over het algemeen is eenvoud de sleutel tot een kostenbesparende installatie. Om op installatiekosten te besparen, delen veel systemen het bestaande kanaalwerk.

  

Complexe systemen zijn niet alleen duurder om te installeren, maar hebben vaak meer onderhoud nodig en verbruiken meer stroom. Voor de meeste huizen is het waarschijnlijk niet de extra kosten waard om alle energie in de afvoerlucht terug te winnen. Bovendien wordt dit soort ventilatiesystemen nog steeds niet vaak gebruikt. Een beperkt aantal HVAC-aannemers heeft genoeg technische expertise en ervaring om deze te installeren.

  

In het algemeen moet er een aanvoer- en retourkanaal zijn voor elke slaapkamer en voor elke gemeenschappelijke leefruimte. De kanalen moeten zo kort en recht mogelijk zijn. Het juiste formaat kanaal is nodig om de drukverliezen in het systeem te minimaliseren en de prestatie te verbeteren. Isoleer de kanalen in onverwarmde ruimtes en dicht alle verbindingen af met mastiek.

 

Ventilatiesystemen met energieterugwinning die in koude klimaten worden gebruikt, moeten voorzieningen hebben om bevriezing en vorstvorming te voorkomen. Zeer koude toevoerlucht kan vorstvorming in de warmtewisselaar veroorzaken, waardoor deze beschadigd kan raken. Vorstvorming vermindert ook de doeltreffendheid van de ventilatie.

  

Bovendien moeten ventilatiesystemen met energieterugwinning regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat de ventilatiesnelheden en de warmteterugwinning vermindert en dat er schimmel en bacteriën op de oppervlakken van de warmtewisselaars ontstaan.

Aansluiten

Climate controls

Met het toenemende gebruik van sensoren en gebruikersinterfaces in de verwarmings- en ventilatiesystemen in woningen is probleemloze communicatie van cruciaal belang. Wanneer een bedrade oplossing geen optie is, is communicatie via ons draadloze RF-protocol wel een goede oplossing. Het maakt 2-weg communicatie tussen alle onderdelen van het systeem mogelijk. In het geval een besturingseenheid van derden wordt gebruikt, zorgt onze add-on bridge voor de communicatie tussen de besturingseenheid en andere componenten.

Oplossingen:

Producten

Data klein 03.jpg

BRDG

ADD-ON BRIDGE FOR RF PRODUCTS
Data klein 01.jpg

ETHERNET RF BRDG

ETHERNET RF BRIDGE
 
Data klein 02.jpg

RS485 RF-BRDG

ETHERNET BRIDGE FOR RF PRODUCTS

RF-protocol AICE

868 MHz: Dit is de RF-frequentie die in Europa is aangenomen als de frequentie die conform overeengekomen criteria moet werken, bijvoorbeeld normen voor deze frequentie specificeren de communicatievermogen niveaus en dicteren het aantal keren dat een product (cyclus) binnen een bepaalde tijd kan verzenden. Het is een goed geregelde relatief 'stille' band die door fabrikanten wordt gebruikt. Het stelt Airios in staat om draadloze mogelijkheden te bieden met de grootste bescherming tegen interferentie van buitenaf, maar die er ook voor zorgen dat deze draadloze bediening geen effect op andere draadloze producten heeft.

 

Het verwachte bereik van de communicatie: in een normaal huis moeten draadloze producten binnen een bereik van 30 meter kunnen communiceren. Er moet rekening mee worden gehouden dat muren en plafonds het RF-signaal zullen verminderen.

 

Hoe ontwerpen we onze apparaten om het risico op minder bereik te minimaliseren in ruimten waar andere draadloze signalen actief zijn?

 

 • Onze draadloze communicatie is robuust en interfereert niet met andere draadloze technologieën die in gewone huizen te vinden zijn;

 

 • Onze producten zenden niet continu uit;

 

 • We zenden alleen op een enkele band met een hoge datatransmissiesnelheid uit, waardoor de zendtijd geminimaliseerd wordt en het risico op conflicten met andere transmissies in het gebied verkleind wordt;

 

 • Het uitgangsvermogen van de draadloze apparaten is, afhankelijk van het apparaat, 200 tot 400 keer lager dan dat van een mobiele telefoon;

 

 • Onze producten voldoen aan de hoge klasse 2 ontvangstvereisten, zoals gedefinieerd door ETSI EN300220-1.

 

 

Hoe betrouwbaar is 2-weg RF-communicatie?

 

De 2-weg RF-communicatie is uiterst robuust en betrouwbaar. Als de installatie goed is uitgevoerd, kan de installateur de systeemcomponenten met de testfunctie van de signaalsterkte lokaliseren waar de wederzijdse signaalontvangst sterk is.

 

Tijdens de communicatie worden de signalen meerdere keren verzonden om ontvangst te garanderen en als een bericht niet goed is verzonden, wordt dit herkend door de software voor foutdetectie en wordt het bericht nogmaals verzonden. Het voordeel van de bidirectionele RF is dat er symbolen op zowel zender als ontvanger verschijnen die succesvolle communicatie en systeemwerking aangeven, wat het testen en het opsporen van fouten eenvoudig maakt.

 

Hoe zijn onze apparaten ontworpen om het risico op het veroorzaken van minder bereik in andere draadloze apparaten te minimaliseren?

 

Om ervoor te zorgen dat andere apparaten geen draadloze instructies krijgen die hun werking kunnen verstoren, hebben we ons eigen protocol (taal) ontwikkeld, zodat zelfs een ander apparaat niet zal reageren indien een bericht wordt ontvangen, aangezien het de instructies niet herkent; hierdoor kunnen we conflicten met andere producten in dezelfde frequentieband vermijden.

 

Om de betrouwbaarheid van de transmissie te maximaliseren worden de transmissietijden gerandomiseerd. Op deze manier wordt het risico dat sommige transmissies met elkaar 'botsen' geminimaliseerd.

 

De uitgebreide specificaties van onze draadloze producten houdt in dat:

 

- ze geschikt zijn voor vele soorten gebouwen, waaronder eengezinswoningen, appartementen, meergezinswoningen, winkels en kleine bedrijven. het draadloze signaal door een grote verscheidenheid aan bouwmaterialen (beton, baksteen, hout, enz.) aantoonbaar werkt.​

- We hebben de apparaten getest en voor het opgegeven draadloze bereik geldt:

->bereik open veld ongeveer 100 meter

->bereik in huis 30 meter

- De draadloze signalen werken door één betonnen vloer naar boven en naar beneden.

Ramses RF protocol

Signaalversterkers

Een signaalversterker is een zendontvanger die een signaal ontvangt en dit in realtime opnieuw verzendt. Je kunt de signaalversterker tussen twee Airios-producten plaatsen die als gevolg van de afstand geen verbinding met elkaar kunnen maken. Het doel is om een groter bereik te krijgen en op die manier communicatie over grotere afstanden mogelijk te maken. U kunt het bereik in feite verdubbelen door de signaalversterker in het midden te plaatsen. De BRDG-02M11 is hier een perfect voorbeeld van. Hiermee kan het assortiment uitstekend worden uitgebreid en wordt ervoor gezorgd dat alle producten goed verbonden zijn.

Repeaters

Bluetooth and wifi

Bluetooth en wifi hebben enkele vergelijkbare toepassingen: netwerken opzetten, printen of bestanden overdragen. Wifi is bedoeld als vervanging voor snelle bekabeling voor algemene toegang tot lokale netwerken op het werk of in huis. Deze categorie toepassingen wordt soms ook wel draadloze lokale netwerken (wireless local area networks (WLAN)) genoemd. Bluetooth was bedoeld voor draagbare apparatuur en de bijbehorende toepassingen. Deze categorie toepassingen is aangegeven als draadloze persoonlijke netwerken (wireless personal area networks (WPAN)). Bluetooth is een vervanging voor bekabeling in diverse persoonlijk gedragen toepassingen in elke omgeving en werkt ook voor toepassingen op vaste locaties, zoals een slimme energiefunctionaliteit in huis (thermostaten, etc.).

 

Wifi en Bluetooth vullen elkaar tot op zekere hoogte aan in hun toepassingen en gebruik. Wifi is meestal gericht op toegangspunten, met een asymmetrische client-serververbinding waarbij al het verkeer door het toegangspunt wordt geleid, terwijl Bluetooth meestal symmetrisch is, dus tussen twee Bluetooth-apparaten. Bluetooth is geschikt voor eenvoudige toepassingen, waarbij twee apparaten verbinding moeten maken met een minimale configuratie zoals een druk op de knop. Wifi is meer geschikt is voor toepassingen waarbij een bepaalde mate van clientconfiguratie mogelijk is en hoge snelheden vereist zijn, vooral voor netwerktoegang via een toegangsknooppunt. Er bestaan echter wel Bluetooth-toegangspunten en ad-hoc verbindingen met wifi zijn mogelijk, maar deze zijn niet zo eenvoudig als met Bluetooth.

 

We kijken altijd of we beide mogelijkheden in onze producten kunnen implementeren als dat nodig is.

Bluetooth and Wi-Fi

Add-on bridges

Met de Add-On bridge heeft u de mogelijkheid om producten met alle RF 868-componenten uit te breiden. Het kan gebruikt worden om draadloze sensoren aan het ventilatiesysteem toe te voegen of om draadloze verwarmingsproducten aan de installatie toe te voegen. Ook kunnen ze in de poort naar de buitenwereld voor mobiele toepassingen geïntegreerd worden. Het is een eenvoudige manier om uw producten/systemen uit te rusten met een compleet draadloos productportfolio. De gegevens kunnen worden uitgelezen en geschreven met een variant van het Modbus-protocol, een sterk gespreid communicatieprotocol.

Add-on bridges

OpenTherm testing tool

OpenTherm is een fabrikantonafhankelijk communicatiesysteem tussen modulerende HVAC-verwarmingstoestellen en kamerthermostaten. Het bestaat uit een communicatieprotocol en een interfacespecificatie. OpenTherm is een futuristische technologie die een eenvoudige installatieprocedure combineert met een hoge functionaliteit en uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

 

Communicatiestandaard

Thermostaten die worden bediend met een traditionele aan/uit-regelaar kunnen eenvoudig worden vervangen, of het nu om een gewone thermostaat of klokregelaar gaat. Hetzelfde geldt voor de compatibiliteit van centrale verwarmingstoestellen die met aan-/uit-regelaars worden bediend. Hierdoor hebben installateurs een ruimere keuze wanneer zij de onderdelen van een verwarmingssysteem moeten kiezen.

 

Maar wanneer fabrikanten van verwarmingssystemen extra functies toepassen, zijn er meer geavanceerde communicatieprotocollen nodig. De verschillende producten hoeven dan niet meer onderling uitwisselbaar te zijn. In dit geval kunnen de producten (d.w.z. een cv-toestel en een regelaar) alleen gecombineerd worden als ze hetzelfde fabrikantspecifieke protocol gebruiken.

  

Aan de andere kant, als de fabrikanten van zowel centrale verwarmingstoestellen als regelaars een gemeenschappelijk standaardprotocol hanteren, kunnen hun respectieve producten eenvoudig gecombineerd worden. Kiezen voor een standaardprotocol betekent dus kiezen voor een grotere markt en meer keuzevrijheid voor alle deelnemers in deze markt.

 
Normen voor verwarmingsregelaars

Het communicatieprotocol beschrijft de manier waarop digitale informatie wordt uitgewisseld tussen centrale verwarmingstoestellen en kamerthermostaten. De manier waarop dit protocol wordt geïmplementeerd en de eventuele extra functionaliteit die ontstaat door het gebruik van OpenTherm, wordt volledig bepaald door de fabrikanten van cv-toestellen en kamerthermostaten.

 

De productdocumentatie moet vermelden welke systeemfuncties beschikbaar zijn voor bepaalde combinaties van producten. Het gebruik van OpenTherm garandeert in ieder geval een minimaal niveau van compatibiliteit.

 ​

Het volgende geldt voor het OpenTherm-protocol:

 

 • OpenTherm is een multipoint-to-point-communicatieprotocol voor gebruik in residentiële verwarming.

 

 • Voor OpenTherm is een standaardtype aansluiting nodig zoals voor elke moderne installatie, d.w.z. een 2-draads laagspanningsaansluiting zonder polariteit.

 

 • OpenTherm kan ook als draadloos protocol worden gebruikt.

 

De functionaliteit uitbreiden

Het OpenTherm-communicatieprotocol is in de eerste plaats ontworpen om modulerende verwarmingstoestellen te regelen. Zoals hierboven vermeld, biedt het protocol de mogelijkheid tot uitbreiding, waarbij fabrikanten extra functies kunnen inbouwen in hun regelapparaten of toestellen, naast de basisfunctie die verplicht is voor alle OpenTherm-implementaties. Zo kunnen zij zich onderscheiden van andere leveranciers en de keuzevrijheid voor installateurs en consumenten vergroten.

​Voor certificering kunt u terecht bij de Vereniging Opentherm.

OpenTherm testing tool

Cloud-oplossingen

 • Aanpasbare gegevensverzameling: door de gebruiker configureerbare gegevensverzameling in de cloudinfrastructuur. In principe kunnen alle gegevensregisters worden verzameld. U bepaalt welke gegevens u met de cloud wilt delen en voor welke gegevens u geschiedenis opbouwt.

 • Restful API voor ondersteuning van (mobiele) applicaties: met gedocumenteerde Restful API kunt u uw eigen applicatie ontwikkelen. externe service-API

 • Productstatistieken/-status: met het cloudportaal kunt u de verzamelde gegevens visualiseren:

 • aantal producten van elk type in het veld

 • firmwareversie per producttype: min. versie, Release-versie, Testversie

 • status en configuratie van apparaatregisters

 • Aanpasbare apparaatregisters: apparaatregisters kunnen wissen en bewerken

 • Laatste verbinding met het product - foutstatus van de producten

 • Grafische presentatie van gegevens: voor sommige gegevens (temperatuur, vochtigheid, CO2, ventilatieniveau) worden grafieken visueel weergegeven. Hierdoor zijn patronen gedurende een bepaalde periode te volgen.                                                                                                                                      

 • Datacommunicatie: gecontroleerde en configureerbare datacommunicatiefrequentie. Apparaat triggert gegevenscombinatie.

 • Beveiligde communicatie: De dataservers worden in Europa gehost, niet in het openbare IP-domein.

 • AVG-compliance: alle gegevens worden anoniem verzameld. Gebruikersgegevens worden apart van de systeemgegevens opgeslagen in een database. Alleen eenrichtingsverwijzing. In de backend wordt de Google-clouddienst gebruikt en in de frontend ondersteunt een portaal de online informatie van uw systemen in het veld. De cloudservers bevinden zich in West-Europa. De gegevens worden in de cloud opgeslagen en versleuteld.

 • Schaalbaar: Uw cloudinfrastructuur groeit mee met de behoeften van uw bedrijf. U kunt klein beginnen en eenvoudig opschalen wanneer meer klanten zich met hun producten aansluiten.

 • Op afstand upgraden van gateway: De cloudservice ontvangt de gegevens via onze gateway.

 • Gezamenlijk toezicht op gegevens: Bij het gebruik van de cloudinfrastructuur is er een gezamenlijk(e) toezicht op en verantwoordelijkheid voor de persoonlijke gegevens die in de Airios-gebruikersdatabase zijn opgeslagen en verwerkt . Airios is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor toegang tot de gegevens van de eindgebruiker. Uw bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u van de eindgebruiker verzamelt.

 • Voor de eindgebruiker is uw bedrijf de verkopende partij en daarom bent u verantwoordelijk voor de privacyverklaring voor het product/de dienst. De inhoud van deze verklaring, de privacyverklaring van Airios, kan hier worden geraadpleegd: https://www.airios.eu/privacy

Onze cloudoplossing is ontworpen en ontwikkeld op basis van Software-as-a-Service (SaaS) en Platform-as-a-Service (PaaS). Hieronder is een vereenvoudigd overzicht van de cloudinfrastructuur afgebeeld.

Clous solutions

Maatwerkoplossingen

Een maatwerkoplossing (op maat gemaakt of gebruiksklaar) is een oplossing die op basis van de specifieke behoeften en vereisten van de klant is gemaakt. Een maatwerkoplossing is een product met een toepassing voor de praktijk in vergelijking met een conventionele standaardoplossing. We kunnen een klantspecifiek product maken dat alleen bestemd is voor een specifieke klant.

Neem contact op met onze verkoopafdeling om de mogelijkheden te bespreken.

Custom-made solutions

Gezamenlijke ontwikkeling

Bij Airios zijn we gewend om samen met de klant nieuwe mogelijkheden te creëren. Als er een goed idee is, kunnen wij de mogelijkheden onderzoeken en onze R&D gebruiken om samen verder te ontwikkelen.

Neem contact op met onze verkoopafdeling om de mogelijkheden te bespreken.

Joint development
bottom of page